AIDIA OY TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004), muu soveltuva lainsäädäntö

Laatimispäivä: 1.9.2020

Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käydessäsi Aidia Oy:n verkkosivustolla tai sosiaalisen median kanavissamme, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti

1 Rekisterinpitäjä

Aidia Oy (Y-tunnus: 3147594-9)
Multiantie 1
42700 Keuruu

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juha-Matti Koppelomäki
+358449742626
juha-matti.koppelomaki@aidia.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Aidia Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Aidia Oy:n viestintä ja palveluiden markkinointi
 • Aidia Oy:n palveluiden kehittäminen
 • Sivustoa koskevan liikenteen analysointi ja tilastointi
 • Sivustoon liittyvien oikeuksien suojaaminen

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä Aidia Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.

5 Rekisteri voi pitää sisällään

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • yhteyshenkilö
 • yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • käynti- ja laskutusosoite
 • tiedot asiakkaat tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta
 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, kellonaika,selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, käydyt sivut ja niillä käytetty aika, mistä verkko-osoitteesta sivustolle on tultu)

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla määriteltävän ajan.

7 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • palveluiden ja tuotteiden tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot
 • verkkosivujen käyttäminen
 • henkilön itsensä antamat tiedot esim. yhteydenottolomakkeet, asiakaskyselyt tai sosiaalisen median kampanjat
 • Google Analytics – analytiikkatyökalu

8 Tietojen siirto ja luovutus

Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat pääasiassa EU- tai ETA-alueella tai EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan riittävän tason.

Tietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti.

Aidia Oy ei luovuta asiakastietoja kolmannen osapuolen suoramarkkinointitarkoitukseen.

Vastaanottajat, joille voimme siirtää henkilötietosi: verkkosivujen ylläpitäjälle ja toimittajalle sekä kolmannelle osapuolelle, jonka palvelua Aidia Oy voi käyttää markkinoinnin kohdentamiseen. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Aidia Oy:n lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Aidia Oy:lle, esim. toimittavat tilatun tuotteen sinulle. Aidia Oy tekee kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

9 Evästeet

Nettisivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Opt out of Google Analytics tracking,

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

10 Evästeiden hallinta ja poistaminen

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita evästeistä:

http://www.aboutcookies.org

Voit hallita omia mainoksia täältä:

http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

11 Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain Aidia Oy:n henkilöillä, joiden työtehtäviin tietoja tarvitaan. Henkilöillä on salassapitosopimus.

12 Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa pyynnöstä kirjallisesti.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan kirjeitse osoitteeseen Aidia Oy Juha-Matti Koppelomäki Multiantie 1, 42700 KEURUU